Uniek symposium 8 november 2018

Save the date

voor orthodontisten en tandartsen voor orthodontie!

Orthodontie en restauratieve tandheelkunde, samenwerking loont!

Orthodontie wordt vaak gezien als een op zichzelf staande behandeling. Afwijkende anatomie van elementen, toothsize discrepancy of missende elementen kunnen de orthodontische behandeling bemoeilijken. Samenwerking met een restauratief ingestelde tandarts kan het werk echter voor beide partijen een stuk aangenamer maken. Herstel van de anatomie voorafgaand aan een orthodontische behandeling, bijvoorbeeld bij Amelogenesis Imperfecta of slijtage patiënten vereenvoudigt de behandeling aanzienlijk. Indien prothetische behandeling noodzakelijk is aansluitend aan de orthodontische behandeling dan is het betrekken van de restauratieve tandarts in het maken van het behandelplan een must om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Orthodontie draait immers niet alleen om esthetiek maar vooral ook om het herstel van functie. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de groei en ontwikkeling van het dento-alveolaire complex welke met name een rol speelt als voor implantologie in het front gekozen wordt. De in het orthodontische plan gekozen behandelstrategie speelt een essentiële rol in het verdere tandheelkundig leven van onze patiënt.

In dit symposium zullen de sprekers u aan de hand van casuïstiek laten zien welke voordelen interdisciplinaire behandeling u kan bieden en wat het belang is van afbehandelen met een goede front- en hoektandgeleiding.

Programma                        info Sprekers

18.00uur       Registratie en broodjesbuffet
18.30uur        Introductie door Hans van Pelt                             Hans van Pelt
18.45uur       presentatie Marcel Linssen
20.00uur       pauze                                                                          Marcel Linssen
20.30uur       presentatie Maarten van Geelen
21.45uur       paneldiscussie en afsluitende borrel                    Maarten van Geelen

Praktische informatie

Locatie: CineMec Utrecht, Berlijnplein 100, 3541 CM Utrecht
Datum: 8 november 2018
Kosten: € 169, inclusief BTW*
KRT-punten: aangevraagd

* bij meerdere inschrijvingen vanuit zelfde praktijk gelden afwijkende prijzen.

Aanmelden voor het symposium 2018