De T-Scan in de praktijk

De T-Scan zorgt voor zeer nauwkeurige dynamische scans van de occlusie en articulatie van uw patiënt! Alle tandheelkundigen weten dat succesvolle tandheelkunde valt of staat met een goede occlusie, dit kan niet worden bereikt door slechts te vertrouwen op articulatiepapier. Deze informatie zegt niets over de grootte van krachten op verschillende elementen, ook krijgt u met articulatiepapier afdrukken geen informatie over de premature contacten. Informatie over timing van de occlusie en over de relatieve krachten zijn onmisbaar voor de tandarts bij het nastreven naar een optimale occlusie. Door middel van de T-Scan kunt u dit wel doen door de real-time metingen die u verricht. In honderdsten van seconden kunt u de occlusie en articulatie beoordelen en streven naar een optimale occlusie. Met de T-Scan bent u evidence based bezig: Meten = weten!

  • neem meerdere scans tijdens uw behandeling om probleemgebieden te lokaliseren
  • zorg voor een evenwichtig krachten spel, zodat uw patiënt niet terug hoeft te komen voor occlusale aanpassingen
  • zorg voor een langere levensduur van al uw dentale restauraties die zijn uitgevoerd door het creëren van een evenwichtige occlusale beet.

T-Scan op RTL4 Tandarts Arjan Starrenburg is te gast in het programma ”Life is Beautiful” op RTL4. Hierin vertelt hij over de T-Scan, die veel wordt gebruikt binnen zijn praktijk. De T- Scan is een uniek apparaat dat onbalans in het gebit eenvoudig zichtbaar maakt. Op deze manier zijn veel kaakgewricht-, nek- en rugklachten te verhelpen.

Kroon en brugwerk

Bij het plaatsen van kroon- en brugwerk is het belangrijk, dat de tandheelkundigen restauraties goed in occlusie vallen. Bij horizontale belastingen of overbelasting kunnen deze restauraties chippen en bent u genoodzaakt reparaties uit te voeren, welke bij het inzetten van de T-Scan voorkomen hadden kunnen worden.

Nacontrole met behulp van de T-Scan stelt dus niet alleen uzelf gerust over het geplaatste werk, maar ook uw patiënt! Hij zal zich prettiger voelen met de wetenschap, dat alles goed is gecontroleerd. Met de T-Scan bespaart u uzelf dus de nodige recalls en verzekert u uw patiënt van een kroon en/of brug met een lange levensduur.

Kunstgebitten

De T-Scan is een aanwinst voor alle tandheelkundigen die zich zorgen maken over de stabiliteit van protheses. Met het digitale beeld, welke de T-Scan u biedt, kunt u efficiënt de timing en kracht evalueren en occlusale problemen lokaliseren. Premature contacten en de links- en rechts balans kunnen in perfecte harmonie worden gebracht, waardoor de prothese van de patiënt niet meer schommelt. Dit zorgt ervoor dat de patiënt naar huis gaat met een goed zittende prothese en u minder recalls heeft. Een win-win situatie voor u en uw patiënt

Reconstructieve tandheelkunde

Bij sommige grote uitgebreide restauraties zijn precisie en artisticiteit nodig om een optimale esthetische eindsituatie te creëren. Bij deze complexe cosmetische tandheelkundige ingreep is het noodzakelijk dat de eindsituatie ook functioneel is. Door het inzetten van de T-Scan tijdens restauratieve handelingen wordt u in staat gesteld om u tijdig de occlusie te evalueren en eventueel te corrigeren cq aan te passen. Daarmee worden mogelijke schades aan restauraties voorkomen en kunt u een lange levensduur van uw restauraties aan de patiënt garanderen.

Implantaten

Binnen de hedendaagse tandheelkunde zijn implantaten niet meer weg te denken. Om een implantaat perfect te laten meespelen in het occlusie spel is zeer lastig. Onder geleide van de T-Scan worden tandheelkundigen in staat gesteld om het betreffende implantaat op het juiste moment in het occlusie spel te laten meedoen, dus vooral niet te vroeg! De T-Scan software beschikt over een zogenaamde implantaat-overbelasting waarschuwing, zodat u deze tijdig uit occlusie kunt plaatsen. Daarmee kunnen mogelijke toekomstige problemen met deze implantaten worden voorkomen en de levensduur hiermee worden vergroot na plaatsing.

T-Scan bij gebruik van controle

De T-Scan is uitermate geschikt om bij de halfjaarlijkse controles van (nieuwe) patiënten de occlusie en de mate van belasting te checken. Eventuele overbelasting van bepaalde elementen komt daarmee direct in beeld en kan ter plaatse met de patiënt worden besproken en kan er worden overlegd hoe dit te behandelen. Naast cariës-, paro- en ontstekingsdiagnostiek zou overbelasting diagnostiek eigenlijk ook een vast onderdeel moeten worden van de halfjaarlijkse controles bij tandheelkundigen. Daarmee kunnen veel toekomstige problemen worden voorkomen. De software slaat de gemaakte scans steeds op, waardoor het patiëntendossier steeds up-to-date is!